Empis livida – Wójek żółtaczek

Empididae – Wójkowate
Scutum z 3 ciemnymi pasami. Ciało żółtobrązowe. Nogi ciemnożółte do brązowych. Skrzydła samca przyciemnione, samicy przezroczyste. Żyłka R4+5 rozwidlona, proboscis długie.

e-livida

Łódzki Ogród Botaniczny 12.06.2016 ♀

Widzew 20.06.2012 Samiec

Łódź – Widzew 20.06.2012 ♂

Konstancin pod Warszawą ♀ z podarowanym przez ♂ ozdobnikiem lucernowym 23.05.2012 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity i bardzo liczny
  2. Biotop. Skraje wilgotnych lasów i zadrzewień, okolice zbiorników wodnych, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady, nektar. Żyjące w glebie i w ściółce larwy są entomofagiczne
  7. Podobne. Matowe tergity różnią go od większości podobnie ubarwionych wójkowatych. Gatunki z rodzaju Rhamphomyia charakteryzują się brakiem rozwidlenia żyłki R4+5 (przy wierzchołku skrzydła)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
e-livida

Łódzki Ogród Botaniczny 12.06.2016 ♀

Widzew 05.07.2014

Łódź – Widzew 05.07.2014 ♀

Widzew 12.06.2011

Łódź – Widzew 12.06.2011 ♂

Olechów 05.05.2012

Łódź – Olechów 05.05.2012 ♂

Widzew 05.07.2014

Łódź – Widzew 05.07.2014 ♀

Widzew 12.06.2011

Łódź – Widzew 12.06.2011 ♀

Widzew 05.07.2014

Łódź – Widzew 05.07.2014 ♀

Jeżów 07.05.2010

Jeżów 07.05.2010 In copula


avidal

Leave a Reply