Zeugophora subspinosa – Natopolka liściomirka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa i przedplecze oraz nogi żółte. Pokrywy czarne. Ciało gęsto punktowane. Początkowe człony czułków żółte, pozostałe czarne. Obecnie coraz częściej umieszczana w wydzielonej ze stonkowatych rodzinie Megalopodidae.

Widzew 11.05.2015

Łódź – Widzew 11.05.2015

Widzew 11.05.2015

Łódź – Widzew 11.05.2015

Widzew 11.05.2015

Łódź – Widzew 11.05.2015

Warszawa-Ursynów 18.05.2015 Żerowanie na liściu osiki. Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Miejscami liczna, niemniej rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów, aleje topolowe, zadrzewienia, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-3.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec i sierpień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Liście topól; larwy minują liście topoli czarnej, nieco rzadziej innych gatunków topól
  7. Podobne. Bliźniaczo podobna, lecz o wiele rzadsza Zeugophora scutellaris, również żerująca na topolach. Natomiast Zeugophora flavicollis i Zeugophora frontalis mają czarną głowę
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  9. Z.subspinosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply