Anisandrus dispar – Rozwiertek nieparek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio w rodzaju Xyleborus. Znany także jako nieparek pospolity i nieparek wielożerny. Ciało zwarte, relatywnie krótkie, czerwono-brązowe do brunatno-czarnego; przedplecze często ciemniejsze od pokryw. Wierzch ciała pokryty długimi, jasnymi włoskami. Przednie biodra osadzone stosunkowo blisko siebie (konieczny widok spodu ciała). Samice nielotne.

Warszawa 05.06.2009 Fot. profesor Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, sady, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 3-3.8 mm, samca 1.8-2.4 mm
  4. Aktywność. Rójka od kwietnia do czerwca. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Wybitnie polifagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych oraz iglastych, jednak najchętniej zasiedlają dęby i olchy – preferują zdrowe, wilgotne drewno. Żywią się grzybnią Monilia candida, a zapewne także innych grzybów ambrozyjnych
  7. Podobne. Inne korniki, zwykle o smuklejszej budowie ciała. U najbardziej podobnego Xylosandrus germanus przednie biodra są osadzone dalej od siebie
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. A.dispar w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply