Spermophagus sericeus

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało kuliste, czarne – łącznie z nogami i czułkami. Przedplecze o silnie łukowatej przedniej krawędzi i podwójnie, szeroko wciętej podstawie. Pokrywy bez plam z jasnych włosków, skąpo owłosione.

Warszawa 15.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, murawy, ogrody, przydroża, przytorza, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 1.2-2.8 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od kwietnia do czerwca
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w nasionach powojów
  7. Podobne. Bliźniaczo podobny Spermatophagus calystegiae żeruje na kielisznikach – można go odróżnić wyłącznie poprzez analizę budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. S.sericeus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply