Longitarsus nasturtii – Długostopka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, wyraźnie i głęboko punktowane. Pokrywy słomkowożółte z z czarnymi wierzchołkami i epipleurami. Szew pokryw czarny. Tylne uda zgrubiałe. Początkowe człony czułków żółte, pozostałe (ostatnie 6-7 członów) czarne.

Zajączkowo 05.05.2012 Fot. Alek Brzozowski

Zajączkowo 05.05.2012 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Ugory, łąki, przydroża, przytorza, skraje lasów, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na roślinach z rodziny ogórecznikowatych
  7. Podobne. Jeden z łatwiejszych do oznaczenia gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Weryfikacja oznaczenia profesor Lech Borowiec
  10. L.nasturtii w bazie BioMap

Rodzaj Longitarsus - Długostopka


avidal

Leave a Reply