Anthophila fabriciana – Wznosik Fabrycjusza

Choreutidae
Skrzydła w różnych odcieniach kolory brunatnego, z niezbyt wyraźną, falistą, białą przepaską poprzeczną. Strzępina z szerokimi, naprzemiennie jasnymi i ciemnymi prążkami.

Staw Parzydło 19.06.2011

Staw Parzydło 19.06.2011

Głuchów 10.08.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

Struga Dobieszkowska 25.06.2012

Struga Dobieszkowska 25.06.2012

Struga Dobieszkowska 25.06.2012 Obok zalęszczyca

Struga Dobieszkowska 25.06.2012 Obok zalęszczyca

  1. Liczebność. Pospolity i lokalnie bardzo liczny
  2. Biotop. Wilgotne zarośla, polany i łąki; najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 10-15 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach i na pomurnikach
  7. Podobne. Trochę podobne są inne gatunki z tej rodziny oraz gatunki z rodzaju Prochoreutis (strzępina niemal jednobarwna, bez wyraźnych prążków)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Ricosz avidal
  9. A. fabriciana w bazie BioMap
  10. A. fabriciana na Lepiforum
an-fabriciana

Łuków 08.06.2017 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply