Anthophila fabriciana – Wznosik Fabrycjusza

Choreutidae
Skrzydła w różnych odcieniach kolory brunatnego, z niezbyt wyraźną, falistą, białą przepaską poprzeczną. Strzępina z szerokimi, naprzemiennie jasnymi i ciemnymi prążkami.

Staw Parzydło 19.06.2011

Staw Parzydło 19.06.2011

Struga Dobieszkowska 25.06.2012

Struga Dobieszkowska 25.06.2012

Struga Dobieszkowska 25.06.2012 Obok zalęszczyca

Struga Dobieszkowska 25.06.2012 Obok zalęszczyca

  1. Liczebność. Pospolity i lokalnie bardzo liczny
  2. Biotop. Wilgotne zarośla, polany i łąki; najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Rs 10-15 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach i na pomurnikach
  7. Podobne. Trochę podobne są inne gatunki z tej rodziny oraz gatunki z rodzaju Prochoreutis (strzępina niemal jednobarwna, bez wyraźnych prążków)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. A. fabriciana w bazie BioMap
  10. A. fabriciana na Lepiforum
an-fabriciana

Łuków 08.06.2017 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply