Ephemera vulgata – Jętka pospolita

Ephemeroptera – Jętki
Ciało żółtobrązowe. Na wszystkich tergitach odwłokowych wyraźne, szerokie, trójkątne, parzyste plamy. Odwłok zakończony dwoma, znacznie dłuższymi od reszty ciała przysadkami odwłokowymi oraz równie długą wicią końcową. Skrzydła imago przezroczyste, brązowo plamkowane. Skrzydła subimago mlecznobiałe. Wchodzi w skład rodziny Ephemeridae, liczącej w naszym kraju tylko 3 gatunki.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łuków 25.05.2017 Fot. Ricosz

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łuków 11.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Brzegi stojących i wolno płynących zbiorników wodnych o piaszczystym, bądź mulistym dnie
  3. Wymiary. Długość ciała 14-22 mm. Rs  32-44 mm. Przysadki odwłokowe od 14 mm (subimago) do 40 mm (imago)
  4. Aktywność. Lato, szczyt pojawu w czerwcu. Imagines żyją zwykle do 4 dni. Larwy przechodzą rozwój osobniczy przez 2-3 lata
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Wodne larwy żywią się martwymi szczątkami organicznymi z osadów dennych
  7. Podobne. U jętki duńskiej Ephemera danica plamy odwłokowe wyraźne są tylko w tylnej części odwłoka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Ricosz
  9. Uwagi. Identyfikacja Piotr Mikołajczuk

Lot wabiący samców. Samce jętek z rodzaju Ephemera tworzą roje, w których poszczególne osobniki popisują się przed wizytującymi roje samicami nagłymi „skokowymi“ lotami w górę i spadochronowym opadaniem w dół, równoważonym długimi przednimi nogami i wiciami odwłokowymi. Poderwaniu się do lotu towarzyszy głośny furkot.
Autor filmu – Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply