Ephemeroptera – Jętki

Delikatnej budowy, zwykle żółte, lub brązowe, uskrzydlone owady związane ze środowiskiem wodnym. Rozmiar ciała od 3 do 40 mm. Odwłok zakończony przysadkami odwłokowymi. Larwy przechodzą rozwój osobniczy trwający do kilku lat, imagines żyją krótko, zwykle kilka dni. Wyróżnia się stadium rozwojowe zwane preimago – są to postaci uskrzydlone, o mlecznobiałych skrzydłach i krótkich przysadkach odwłokowych.
W Polsce około 120 gatunków.

Ephemera vulgata - Jętka pospolita E.vulgata