Pityophagus ferrugineus – Jadach podkorowy

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało wydłużone, pozbawione owłosienia o rdzawym ubarwieniu. Sporadycznie spotyka się osobniki o częściowo czarnych: głowie, przedpleczu i pokrywach. Przedplecze o zaokrąglonych tylnych kątach, jego długość większa od szerokości. Pokrywy lśniące na całej powierzchni.

Rogów 21.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Rogów 21.06.2021 W chodniku wydrążonycm przez kornika Hyalstes ater Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany z uwagi podkorowy na tryb życia
  2. Siedlisko. Głównie lasy; imagines i larwy zasiedlają głównie drzewa iglaste
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy entomofagiczne, polują na drobne na owady ksylofagiczne i ich larwy
  7. Podobne. U Pityophagus laevior wierzchołki pokryw są matowe. U Pityophagus quercus szerokość przedplecza przekracza jego długość. Podobne są także obumierki z rodzaju Rhizophagus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – gernotkunz Marek W.Kozłowski
  9. P.ferrugineus w bazie BioMap

Austria – Leibnitz 11.05.2021 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply