Rhizophagus spp. – Obumierki

Monotomidae – Obumierkowate
Ciało wąskie, bardzo słabo owłosione. Ubarwienie brunatne, lub czarne, często zmienne w ramach tego samego gatunku. Przedplecze i pokrywy wydłużone. Przedplecze prostokątne, o mniej lub bardziej zaokrąglonych kątach. W Polsce 12 gatunków (Rhizophagus puncticollis został wykazany omyłkowo; niektóre źródła do rodzaju Rhizophagus zaliczają Cyanostolus aeneus). Ich rozróżnienie na podstawie fotografii terenowych bywa skomplikowane – do cech diagnostycznych należą m.in. stosunek długości członów czułków, punktowanie pokryw, długość skroni, kształt przednich kątów przedplecza.

Rhizophagus cf. nitidulus 11.11.2010 Fot. Grzegorz Hebda

Rhizophagus cf. nitidulus 11.11.2010 Fot. Grzegorz Hebda

Rhizophagus cf. nitidulus 11.11.2010 Fot. Grzegorz Hebda

Rhizophagus cf. nitidulus 11.11.2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite – zwłaszcza obumierek dwuplamkowy Rhizophagus bipustulatus i Rhizophagus nitidulus
  2. Biotop. Imagines i larwy prowadza podkorowy tryb życia; chętnie zasiedlają żerowiska korników. Niekiedy można je odnaleźć w norach ssaków, na hubach, lub przy wyciekach soku
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Aktywne od pierwszych ciepłych dni wiosennych do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines wyżerają larwy, poczwarki i jaja korników oraz innych drobnych owadów ksylofagicznych; okazjonalnie polują na ich postaci doskonałe. Dodatkowo odżywiają się martwą materią organiczną, grzybami i ekskrementami. Chętnie zlizują sok wyciekający z ran na drzewach. Larwy prawdopodobnie mycetofagiczne, a nie drapieżne, jak dawniej sądzono
  7. Podobne. Niektóre inne chrząszcze o wydłużonym ciele
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda avidal
Rhizophagus species

Łódź – BRUS 19.03.2020

Las żeromiński 24.05.2020


avidal

Leave a Reply