Monotomidae – Obumierkowate

Ciało wydłużone, zwykle lekko spłaszczone. Czułki krótkie. W skład rodziny wchodzą dwie podrodziny: Rhizophaginae (14 krajowych gatunków) i Monotominae (10 gatunków). Biologia poznana fragmentarycznie. Znajdowane pod korą, w wilgotnych próchnowiskach, w ściółce, w pryzmach kompostowych. Niektóre gatunki są myrmekofilne (zasiedlają mrowiska), jeszcze inne synantropijne (budynki gospodarcze).