Monotomidae – Obumierkowate

Ciało wydłużone, zwykle lekko spłaszczone. Czułki krótkie. W skład rodziny wchodzą dwie podrodziny: Rhizophaginae ( 14 krajowych gatunków ) i Monotominae ( 10 gatunków ). Biologia poznana fragmentarycznie. Znajdowane pod korą, w wilgotnych próchnowiskach, w ściółce, w pryzmach kompostowych. Niektóre gatunki są myrmekofilne ( zasiedlają mrowiska ), jeszcze inne synantropijne ( budynki gospodarcze ).

Monotoma picipes
r-nitidulus Rhizophagus spp. – Obumierki