Norellisoma spinimanum – Ciemiężyca modliszka

Scatophagidae – Cuchnicowate
Ubarwienie żółtobrązowe, stosunkowo blade. Po środku scutum 5 szczecin dc w dwóch rzędach (dorsocentral setae). Przednie uda i golenie mocno oszczecone. Na tylnej stronie przedniej goleni dwa rzędy szczecin. Wić czułków krótko, pierzaście owłosiona. Skrzydła przezroczyste, bez zaciemnienia przy wierzchołku.

  1. Liczebność. Nie jest pospolita, ale też nie należy do rzadkości
  2. Biotop. Łąki, ugory, zarośla, parki, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm. Rs 5.4-6.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Larwy żerują wewnątrz łodyg szczawiu
  7. Podobne. Norellisoma lituratum jest wyraźnie mniejsza i ciemniej ubarwiona, a wici jej czułków są prawie nagie (cecha widoczna tylko na dobrych zdjęciach). Podobnie Norellisoma opacum, nieobecna w naszym kraju. U Norellisoma nervosa na tułowiu występują tylko 4 szczeciny dc w rzędzie. Podobne są tez Norellisoma striolatum i Norellisoma armipes. U gatunków z rodzaju Norellia na tylnej stronie przedniej goleni znajduje się tylko jeden rząd szczecin, a wierzchołki skrzydeł są przyciemnione

avidal

Leave a Reply