Norellisoma spinimanum – Ciemiężyca modliszka

Scatophagidae – Cuchnicowate
Ubarwienie żółtobrązowe, stosunkowo blade. Po środku scutum 5 szczecin dc w dwóch rzędach (dorsocentral setae). Przednie uda i golenie mocno oszczecone. Na tylnej stronie przedniej goleni dwa rzędy szczecin. Wić czułków krótko, pierzaście owłosiona. Skrzydła przezroczyste, bez zaciemnienia przy wierzchołku.

Warszawa 01.05.2022 Fot. profesor Marek W.Kozłowski

Warszawa – Błonia Wilanowskie 02.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Błonia Wilanowskie 02.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Nie jest pospolita, ale też nie należy do rzadkości
  2. Biotop. Łąki, ugory, zarośla, parki, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm. Rs 5.4-6.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Larwy żerują wewnątrz łodyg szczawiu
  7. Podobne. Norellisoma lituratum jest wyraźnie mniejsza i ciemniej ubarwiona, a wici jej czułków są prawie nagie (cecha widoczna tylko na dobrych zdjęciach). Podobnie Norellisoma opacum, nieobecna w naszym kraju. U Norellisoma nervosa na tułowiu występują tylko 4 szczeciny dc w rzędzie. Podobne są też Norellisoma striolatum i Norellisoma armipes. U gatunków z rodzaju Norellia na tylnej stronie przedniej goleni znajduje się tylko jeden rząd szczecin, a wierzchołki skrzydeł są przyciemnione
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Sylvester Kociniak

avidal

2 thoughts on “Norellisoma spinimanum – Ciemiężyca modliszka

Leave a Reply