Norellisoma striolatum – Ciemiężyca żółtonoga

Scatophagidae – Cuchnicowate
Ubarwienie ciała szare. Po środku scutum 5 szczecin dc w dwóch rzędach (dorsocentral setae). Przy tylnej krawędzi scutellum dwie szczeciny apikalne – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Uda i golenie mocno oszczecinione, żółtopomarańczowe; na środkowych i tylnych udach ciemne, podłużne smugi różnej długości, lub uda całkowicie żółte. Na tylnej powierzchnii przedniej goleni dwa rzędy szczecin. Wici czułków krótko owłosione. Skrzydła przezroczyste, bez zaciemnienia przy wierzchołku.

Zwierzyń 15.05.2022 Fot. Andrzej Kucharski

Zwierzyń 15.05.2022 Fot. Andrzej Kucharski

Nor.striolatum

Zwierzyń 17.05.2018 Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; w okolicach Łodzi rzadka
  2. Biotop. Głównie skraje lasów i leśne prześwietlenia
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Larwy fitofagiczne – szczegóły rozwoju nie są znane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się min. ubarwieniem ciała, liczbą szczecin dc (4 u Norellisoma nervosa) czy długością włosków na wiciach czułków – identyfikacja bywa bardzo trudna. Najbardziej podobną Norellisoma armipes z całą pewnością odróżnia się na podstawie analizy genitaliów samca. U gatunków z rodzaju Norellia na tylnej stronie przedniej goleni znajduje się tylko jeden rząd szczecin, a wierzchołki skrzydeł są przyciemnione. Podobne są też gatunki z rodzaju Nanna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Kucharski

avidal

Leave a Reply