Nanna fasciata – Kłośnica wiechlinówka

Scatophagidae – Cuchnicowate
Oczy czerwono-brązowe u obu płci rozdzielone czołem. Czoło żółte. Tułów wraz ze scutellum oraz odwłok są szare. Uda szaro-czarne, jedynie w części nasadowej i apikalnej żółte; na tylnej powierzchni przedniego uda kępka długich szczecin. Skrzydła przezroczyste; odległość między żyłkami poprzecznymi relatywnie duża – 2 krotnie dłuższa od żyłki poprzecznej zewnętrznej – podstawowa cecha diagnostyczna gatunku.

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021

  1. Status. Pospolita, lecz rzadko obserwowana. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki polany, mokradła, brzegi wód, rozlewiska; preferuje wilgotne tereny trawiaste
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 3.8-5.7 mm. Długość ciała samca 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Larwy fitofagiczne, żerują w niedojrzałych kłosach traw – w tym zbóż
  7. Podobne. Przede wszystkim Nanna tibiella, u której przednie uda i stopy są ciemniejsze, lecz istotniejszą cechą diagnostyczną jest mniejsza odległość między żyłkami poprzecznymi – maksymalnie 1,4 razy tak długa, jak żyłka poprzeczna zewnętrzna. U Nanna inermis brak kępki szczecin na tylnej powierzchni przedniego uda. U Nanna multisetosa, Nanna flavipes i Nanna brevifrons uda są jednolicie żółte. U Nanna armillata szczecinek na przednim udzie jest zauważalnie mniej. Poza wymienionymi w Polsce wykazano kilka innych gatunków z rodzaju znacznie rzadszych i różniących się detalami ubarwienia oraz oszczecenia ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Stzrałki żółta i czarna wskazują żyłki poprzeczne. Czerwona strzałka wskazuje żyłkę je łączącą, która jest 2 krotnie dłuższa od żyłki poprzecznej zewnętrznej (żółta strzałka)

Niebieska strzałka wskazuje kępkę szczecin na tylnej powierzchni przedniego uda. Widać też, że udo jest w znacznej mierze szaroczarne


avidal

Leave a Reply