Norellia spinipes – Ciemiężyca narcyzowa

Scatophagidae – Cuchnicowate
Głowa żółta z pomarańczowym paskiem na czole i trójkątnym przyciemnieniem wokół przyoczek. Scutum brązowo-czerwone z szarymi podłużnymi smugami; boki scutum matowe, środek scutum lekko błyszczący. Tergity czarne z czerwono-brązowymi bokami – lub tergity całkowicie czerwono-brązowe. Nogi żółto-brązowe. Na tylnej powierzchni przedniej goleni jeden rząd szczecin – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła przezroczyste z przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi (crossveins) oraz z rozmytą plamą wierzchołkową.

Belgia 22.04.2022 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; obserwowana rzadko
  2. Biotop. Lasy i leśne prześwietlenia, polany, ogrody, zarośla, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Belgia
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Larwy fitofagiczne – minują liście narcyzów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia. U gatunków z rodzaju Norellisoma na tylnej stronie przedniej goleni znajdują się dwa rzędy szczecin, a wierzchołki skrzydeł nie są przyciemnione
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Tomiak

avidal

Leave a Reply