Altica brevicollis – Susówka leszczynowiec

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało owalne, lśniące, jednolicie ubarwione. Przedplecze i pokrywy z wyraźnym, granatowym bądź zielonkawym odcieniem. Tylne uda zgrubiałe.

Warszawa – Las Natoliński 28.04.2015 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Na południu kraju bywa liczna – im dalej na północ, tym coraz rzadziej obserwowana
  2. Biotop. Głównie zarośla i polany kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-5 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Liście leszczyn
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, nieodróżnialne na fotografiach terenowych (w tym zwłaszcza Altica quercetorum żerująca na dębach) – jednak żaden z nich nie żeruje na leszczynach
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. A. brevicollis w bazie BioMap

Warszawa – Las Natoliński 13.06.2022 Żerowanie larw Fot. Marek W. Kozłowski


Rodzaj Altica - Susówka


avidal

Leave a Reply