Hepialus humuli – Niesobka chmielanka

Hepialidae – Niesobkowate
Znany też jako krótkowąs paprotnik. Przednie skrzydła samicy w różnych odcieniach barwy żółtej z brązowym, szarym, lub różowym deseniem. Skrzydła samca jedwabiście białe.

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

  1. Liczebność. Nie jest rzadka, jednak nieregularnie obserwowana
  2. Biotop. Wilgotne lasy i aleje, zarośla, doliny rzeczne, parki, ogrody; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 20-35 mm. Samica bardzo duża – Rs 50-70 mm. Rozpiętość skrzydeł samca 40-60 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady; występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na korzeniach traw, szczawiu, mniszka i chmielu. W tym czasie linieją 11 razy. Przepoczwarczają się w ziemi. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Samica składa jaja w locie
  9. H.humuli w bazie BioMap
  10. H.humuli na Lepiforum
Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀


avidal

Leave a Reply