Hepialus humuli – Niesobka chmielanka

Hepialidae – Niesobkowate
Znany też jako krótkowąs paprotnik. Przednie skrzydła samicy w różnych odcieniach barwy żółtej z brązowym, szarym, lub różowym deseniem. Skrzydła samca jedwabiście białe.

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 Samica

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

  1. Liczebność. Nie jest rzadki, jednak nieregularnie obserwowany
  2. Biotop. Wilgotne lasy i aleje, zarośla, doliny rzeczne, parki, ogrody; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 20-35 mm. Samica bardzo duża – Rs 50-70 mm. Rozpiętość skrzydeł samca 40-60 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady; występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na korzeniach traw, szczawiu, mniszka i chmielu. W tym czasie linieją 11 razy. Przepoczwarczają się w ziemi. Imagines nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Samica składa jaja w locie
  9. H.humuli w bazie BioMap
  10. H.humuli na Lepiforum
Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Dodaj komentarz