Anoplotrupes stercorosus – Żuk leśny

Geotrupidae – Gnojarzowate
Masywny, powolny chrząszcz o zwykle czarnych pokrywach z 7 rzędami rowków na każdej. Podstawa przedplecza obrzeżona na całej długości, a samo pronotum wyraźnie punktowane. Tylne golenie z 2 poprzecznymi listewkami po zewnętrznej stronie.

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Las wiączyński 21.05.2013 Upaćkany błotem

Las wiączyński 21.05.2013 Upaćkany błotem

  1. Liczebność. Bardzo rozpowszechniony i liczny, najpospolitszy z rodziny
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane; jedyny reprezentant rodziny unikający pastwisk i innych terenów otwartych
  3. Wymiary. Długość ciała 16-24 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Wszędzie w lasach liściastych
  6. Pokarm. Martwa materia organiczna, odchody, sok wyciekający ze zranionych drzew, owocniki grzybów. Larwy koprofagiczne
  7. Podobne. U Trypocopris vernalis podstawa przedplecza jest obrzeżona tylko na środku, a pokrywy są gładkie. Gatunki z rodzaju Geotrupes mają ewidentnie słabiej punktowane przedplecze, a na tylnych goleniach 3 poprzeczne listewki; preferują tereny otwarte
  8. A.stercorosus w bazie BioMap
Geotrupidae

Las wiączyński 19.08.2018 Osobnik pożywiający się rozkładającym się grzybem

Leave a Reply