Geotrupes mutator – Żuk zmienny

Geotrupidae – Gnojarzowate
Ubarwienie podstawowe czarne, często z silnym fioletowym, niebieskim, a rzadziej zielonym odcieniem. Na każdej z pokryw 9 rzędów podłużnych, pionowych rowków (licząc między szwem pokryw a guzem barkowym).

Ujście Warty 04.05.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Ujście Warty 04.05.2010 Widoczne rzędy rowków na pokrywach Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki i rzadko znajdowany – co wynika min. ze zwyczaju głębokiego podkopywania się pod ekskrementy VU
  2. Biotop. Pastwiska, łąki i inne tereny otwarte z końskim lub krowim łajnem
  3. Wymiary. Długość ciała 15-26 mm
  4. Aktywność. 1 generacja od marca do maja. 2 generacja od sierpnia do października
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie nieliczny
  6. Pokarm. Koprofag, gustuje w odchodach bydła i koni
  7. Podobne. U Trypocopris vernalis brak wyraźnych rzędów rowków na pokrywach, a Anoplotrupes stercorosus i pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju Geotrupes mają na pokrywach 7 rzędów rowków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. G.mutator w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply