Swammerdamia pyrella

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Skrzydła przednie z obfitym, ciemnym przyprószeniem, kępką ciemnych łusek w połowie długości skrzydła i rdzawomiedzianym połyskiem przy wierzchołku. „Czuprynka” na głowie żółtawobiała. Gąsienica żółta z charakterystycznym, brunatnym, drabinkowatym deseniem na grzbiecie.

Łuków 06.05.2014 Fot. Ricosz

Swam.pyrella

Łódzkie 10.07.2016 Fot. Jacek Nowak

S.pyrella

Łódzkie 10.07.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, ogrody, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-13 mm
  4. Okres lotu. Dwa pokolenia w sezonie, które są aktywne głównie w maju i sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na górnej stronie liści jabłoni, grusz, głogów, śliw, czereśni i zapewne innych jeszcze drzew owocowych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, u których jednak brak rdzawomiedzianego połysku na wierzchołku skrzydła, poza rzadkim, związanym z brzozą Swammerdamia passerella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. S.pyrella w bazie BioMap
  10. S.pyrella na Lepiforum
s.pyrella

Łuków 14.10.2016 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply