Javesella pellucida – Skoczek trawnik

Delphacidae – Szydlakowate
Znany też jako szydlak trawnik. Występuje w dwóch formach: krótkoskrzydłej i długoskrzydłej. Skrzydła przednie przezroczyste, bezbarwne, lub zażółcone, bez plam i przepasek. Głowa, ciemię (vertex) i przedplecze od jasnobrązowych po czarne. Formy makropteryczne zwykle wyraźnie ciemniejsze od osobników z krótkimi skrzydłami, a samce ciemniejsze od samic. Pterostigma słabo zaznaczona.

Łódź – BRUS 26.05.2021

J.pellucida

Las wiączyński 08.07.2018

Romanów 09.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów 09.08.2015 ♂ Fot. Jacek Kalisiak

 1. Liczebność. Zdecydowanie najpospolitszy spośród 8 krajowych gatunków z rodzaju
 2. Biotop. Podmokłe łąki, łęgi, torfowiska, olsy, grądy, lasy z udziałem świerka, parki, sady, ogrody, pola uprawne, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Długość ciała 2.1-3.4 mm u formy krótkoskrzydłej i 4-5 mm u formy długoskrzydłej
 4. Aktywność. Kwiecień – październik
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Wysysa trawy, oraz okazjonalnie skrzypy i krzewy i drzewa iglaste (jałowce, tuje, cyprysiki, świerki); także zboża
 7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju oraz Laodeplphax striatellus, u którego czarna pterostigma jest wyraźnie zaznaczona
 8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Romanowa Tomasz Klejdysz
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jacek Kalisiak avidal
 10. J.pellucida w bazie BioMap
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply