Syrphus ribesii – Bzyg pospolity

Syrphidae – Bzygowate
Znany też jako mszycznik pospolity. Oczy nagie. Scutum nigdy nie jest czarne. Żółte przepaski na tergitach 3 i 4 prawie zawsze nieprzerwane i stosunkowo słabo przełamane. Tylne uda samicy w całości żółte, tylko wyjątkowo z wąskim zaciemnieniem po środku.

Widzew 12.08.2012 Samiec

Łódź – Widzew 12.08.2012 ♂

Widzew 15.06.2012

Łódź – Widzew 15.06.2012 ♀

Rezerwat Okonek 30.07.2023 ♀ Fot. Arek Gawroński

Dolina Piławy 29.05.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

  1. Status. Pospolity i bardzo liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, przydroża, murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Długość skrzydła 7.25-11.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; niektóre osobniki zimują
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Głównie pyłek; nektar stanowi około 10% pobieranego pokarmu. Larwy zjadają mszyce różnych gatunków
  7. Podobne. Samce Syrphus torvus mają owłosione oczy (samice zresztą też, lecz jest to słabiej widoczne). Samce Syrphus vitripennis można odróżnić w zasadzie jedynie po mitrotrichiach na skrzydłach i subtelnych różnicach w ubarwieniu tylnych ud – wymagane jest tu duże opatrzenie. Samice obu gatunków można odróżnić od samic Syrphus ribesii po wyraźnie zaczernionej bazalnej części tylnych ud. Syrphus attenuatus i Syrphus sexmaculatus różnią się m.in. posiadaniem rozdzielonych plam, a nie nieprzerwanych przepasek na tergitach 3 i 4 – w Polsce nie występują. Gatunki z rodzaju Parasyrphus są mniejsze i mają ciemniejsze uda, a Eriozona erratica z kolei jest wyraźnie większa. U Megasyrphus erraticus scutum jest zwykle czarne
  8. Uwagi. Larwę z maja 2013 oznaczył Łukasz Mielczarek
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Arek Gawroński Magdalena Jędro Andrzej Hańca avidal
  10. Więcej o gatunku

Łódź 2020 Larwa Fot. Włodek Wypych

Łódź Źródłowa 19.05.2013 Larwa

Łódź – Źródłowa 19.05.2013 Larwa

Młynek 30.04.2014

Łódź – Młynek 30.04.2014

Widzew 02.11.2014

Łódź – Widzew 02.11.2014

Widzew 02.11.2014

Łódź – Widzew 02.11.2014

Widzew 02.11.2014

Łódź – Widzew 02.11.2014 Widok z tyłuCykl rozwojowy prześledził w procesie hodowli Andrzej Hańca

Syrphus larva

Poznań 22.05.2012 Larwa Fot. Andrzej Hańca

Syrphus larva.

Poznań 22.05.2012 Fot. Andrzej Hańca

Syrphus.pupa.

Poznań 27.05.2012 Bobówka Fot. Andrzej Hańca

S.ribesii pupa

Poznań 27.05.2012 Fot. Andrzej Hańca

Syrphus pupa

Poznań 27.05.2012 Fot. Andrzej Hańca

Syrphus egzuwium

Poznań 07.06.2012 Egzuwium – pusty oskórek po wyjściu imago Fot. Andrzej Hańca

S.ribesii

Poznań 07.06.2012 Imago – ♀ Fot. Andrzej Hańca

S ribesii

Poznań 07.06.2012 Fot. Andrzej Hańca

Rezerwat Okonek 30.07.2023 ♀ Fot. Arek Gawroński


Rodzaj Syrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply