Meloe proscarabaeus – Oleica krówka

Meloidae – Majkowate
Ociężały wielki chrząszcz o mocno zredukowanych skrzydłach i rozdętym odwłoku. Samica większa, czułki proste – u samca załamane w środkowej części, człony 5-7 mniej (samica) lub bardziej (samiec) wyraźnie szersze od pozostałych. Głowa i przedplecze grubo, gęsto punktowane. Larwy 1 stadium zwane trójpazurkowcami (samica składa kilka tysięcy jaj) są w porównaniu do rodziców zaskakująco maleńkie; czekają na kwiatach na transport w postaci dzikich pszczół, które zanoszą je do swoich gniazd stanowiących cel każdego oseska krówki. Natomiast w ulach trójpazurkowce giną.

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Przedborski Park Krajobrazowy 27.04.2017 ♀ Fot. Jacek Strojny

Las wiączyński 22.04.2013 Samiec

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, ale zwykle nielicznie
  2. Biotop. Tereny otwarte, często piaszczyste
  3. Wymiary. Długość ciała 11-35 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Gatunek wiosenny
  5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines zjadają zielone części roślin. Larwy jedzą mieszaninę pyłku i nektaru przygotowaną przez pszczoły, a zanim dostaną się do gniazda gatunku żywicielskiego posilają się pyłkiem z kwiatu, na którym oczekują na transport. Larwy pierwszego stadium pobierają hemolimfę z ciała pszczół, do których się przyczepią
  7. Podobne. Oleica fioletowa Meloe violaceus ma słabiej punktowane głowę i przedplecze (pronotum)
  8. Uwagi. Autorami niektórych obserwacji są Jacek Strojny i Meadowlark
  9. M.proscarabaeus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Meloe larvae

Lubin 28.03.2020 Trójpazurkowce na pszczolince Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Meloe larvae.

Lubin 28.03.2020 Trójpazurkowce w oczekiwaniu na transport Fot. Meadowlark

Konewka 23.04.2015

Konewka 23.04.2015 Trójpazurkowce uczepione samicy smuklika Halictus rubicundus

B.tridens

BRUS 24.05.2018 Larwy wybrały na transport grzebacza, wardzaneczkę – raczej nie skończy się to dla nich dobrze

Meloe

Lubin 28.03.2020 Fot. Meadowlark

M.proscarabaeus

Lubin 28.03.2020 In copula Fot. Meadowlark

Leave a Reply