Meloe proscarabaeus – Oleica krówka

Meloidae – Majkowate
Ociężały wielki chrząszcz o mocno zredukowanych skrzydłach i rozdętym odwłoku. Samica większa, czułki proste – u samca załamane w środkowej części, człony 5-7 mniej (samica) lub bardziej (samiec) wyraźnie szersze od pozostałych. Głowa i przedplecze grubo, gęsto punktowane. Larwy 1 stadium zwane trójpazurkowcami (samica składa kilka tysięcy jaj) są w porównaniu do rodziców zaskakująco maleńkie; czekają na kwiatach na transport w postaci dzikich pszczół, które zanoszą je do swoich gniazd stanowiących cel każdego oseska krówki. Natomiast w ulach trójpazurkowce giną.

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

Przedborski Park Krajobrazowy 27.04.2017 ♂ Fot. Jacek Strojny

M.proscarabaeus

Lubin 28.03.2020 In copula Fot. Meadowlark

Las wiączyński 22.04.2013 Samiec

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

Las wiączyński 22.04.2013

Las wiączyński 22.04.2013 ♂

  1. Status. Szeroko rozsiedlona i regularnie obserwowana w całym kraju
  2. Siedlisko. Tereny otwarte, często piaszczyste
  3. Wymiary. Długość ciała 11-35 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Gatunek wiosenny
  5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, Mazury
  6. Pokarm. Imagines zjadają zielone części roślin. Larwy jedzą mieszaninę pyłku i nektaru przygotowaną przez pszczoły, a zanim dostaną się do gniazda gatunku żywicielskiego posilają się pyłkiem z kwiatu, na którym oczekują na transport. Larwy pierwszego stadium pobierają hemolimfę z ciała pszczół, do których się przyczepią
  7. Podobne. Oleica fioletowa Meloe violaceus ma słabiej punktowane głowę i przedplecze (pronotum)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Lucyna Bugiera Jacek Strojny Meadowlark Ricosz avidal
  9. M.proscarabaeus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Meloe larvae

Lubin 28.03.2020 Trójpazurkowce na pszczolince Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark

Lubin. Fot. Meadowlark


Agregacja larw (trójpazurkowców) na źdźble trawy. W odróżnieniu od blisko spokrewnionej oleicy fioletowej, której larwy obsiadają leśne kwiaty, trójpazurkowce oleicy krówki spotykane są zwykle na innych częściach  roślin zielnych, a nawet na ich martwych fragmentach. Nie ma jak dotychczas wiążących obserwacji, w jaki sposób trafiają one na ciała wielu gatunków błonkówek, muchówek i chrząszczy, choć podejrzenia idą w stronę naśladowania kwiatów przez te pomarańczowe skupiska larw. „W oczekiwaniu“ na samice wybranych gatunków pszczół ziemnych  (lub samce, które po spotkaniu samicy wenerycznie przekażą je partnerce),  obsiadają one „pochopnie“ rozmaite, kwiatolubne owady.  Oleica krówka to gatunek skrajnie szafujący rozrodczością. Samica składa w licznych porcjach do 30 tys. jaj! Ryzyko tysiąckrotnych „ślepych uliczek“ jest więc wkalkulowane w jej strategię rozrodu.

Pojezierze Mrągowskie 24.04.2018 Trójpazurkowce Fot. Marek W.Kozłowski

Meloe larvae.

Lubin 28.03.2020 Trójpazurkowce w oczekiwaniu na transport Fot. Meadowlark

Łuków 28.03.2017 Fot. Ricosz

Łuków 28.03.2017 Fot. Ricosz

Konewka 23.04.2015

Konewka 23.04.2015 Trójpazurkowce uczepione samicy smuklika Halictus rubicundus

B.tridens

Łódź – BRUS 24.05.2018 Larwy wybrały na transport grzebacza, wardzaneczkę – raczej nie skończy się to dla nich dobrze

Łódź – Majerowskie Pole 06.06.2021 Kolejna kosztowna pomyłka to wybór na środek transportu ryjkowca Rhinusa tetra

Meloe

Lubin 28.03.2020 ♂ Fot. Meadowlark

Chociszewo 18.04.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.04.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Las wiączyński 01.04.2021 ♂

Las wiączyński 01.04.2021 ♂ zbliżenie na rzeźbę przedplecza


Zobacz samicę na filmie profesora Marka W.Kozłowskiego


avidal

Leave a Reply