Coenosia testacea

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Tułów szary z dwiema podłużnymi, brunatnymi smugami przechodzącymi przez scutum. Odwłok samicy masywny, szary z ciemnymi plamkami najwyraźniej zaznaczonymi na tergitach 4 i 5. Odwłok samca znacznie smuklejszy, dwubarwny – białożółty w części nasadowej, poza tym szary; podobnie jak u samicy tergity 4 i 5 z ciemnymi, kropkowanymi plamkami. Uda i golenie żółte, stopy brązowoczarne. Czułki szaroczarne. Skrzydła przezroczyste, pozbawione jakichkolwiek plam czy przyciemnień.

Coen.testacea

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017 ♂

C.testacea

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017 ♂

C testacea

Łódzki Ogród Botaniczny ♂ – widoczny jaśniejszy w przedniej części odwłok 02.06.2017

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, ugory, łąki, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik; czasem aż do grudnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie; samca wypatrzyłem na spodniej stronie liścia, w trudnych do fotografowania warunkach. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Zwłaszcza samce nietrudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Wymowa: cenosja testacea
c.testacea

Łódzki Ogród Botaniczny 04.07.2018 ♀


avidal

Leave a Reply