Hoplocampa pectoralis – Owocnica majówka

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa samicy czarna z parą pomarańczowych plam miedzy oczami, za nasadą czułków. Głowa samca zwykle pomarańczowa z czarna plamą na ciemieniu. Scutum czarne z pomarańczowymi plamami barkowymi. Pleuryty całkowicie pomarańczowe, tylko u samicy przy spodniej części tułowia częściowo zaczernione. Odwłok pomarańczowy. Nogi żółte – tylne golenie z mniej lub bardziej intensywnie przyciemnionymi wierzchołkami. Skrzydła lekko, brązowawo przyciemnione, zwłaszcza wzdłuż przednich krawędzi. Pterostigma dwubarwna – przy nasadzie szarobrązowa, w części apikalnej żółta.

Warszawa 29.05.2022 ♂ Fot. prof. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Parki, ogrody, sady, polany, skraje lasów, zarośla, zakrzewione murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec. Zimuje larwa w glebie; opuszcza ona owoc w ostatnim stadium larwalnym, po jego opadnięciu
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żerują w owocach głogów – najpierw żywią się miąższem, potem zjadają również pestkę
  7. Podobne. Liczne inne rośliniarki – zwłaszcza w przypadku samców bardzo łatwo o błędne oznaczenie; pewność identyfikacja gwarantuje analiza budowy genitaliów samca. Bodaj najłatwiej pomylić ją z owocnicą głogówką Hoplcampa crataegi, również żerującą w owocach głogów
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski

avidal

Leave a Reply