Nemozoma elongatum – Smukłoń podługowaty

Trogossitidae
Ciało uderzająco smukłe i wąskie, przystosowane do bytowania w środowiskach podkorowych i w korytarzach wydrążonych przez korniki. Głowa czarna; u samca z ostrymi wyrostkami w przedniej części. Przedplecze jednobarwne, czarne. Pokrywy czarne z żółtopomarańczowym deseniem, grubo punktowane.

Rezerwat Las Natoliński 10.06.2021 Fot. Marek Kozłowski

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, ogrody, sady; preferuje siedliska podkorowe
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; imagines aktywne głównie w nocy
  5. Lokalizacja. Mazowieckie – osobnik schwytany w pułapke feromonową na korniki i przekraski
  6. Pokarm. Imagines i larwy są drapieżnikami polującymi na korniki oraz ich larwy rozwijające się w drzewach liściastych (w tym owocowych)
  7. Podobne. U rzadszego Nemozoma caucasicum pokrywy są drobno punktowane, a przedplecze dwubarwne, czerwonoczarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. N.elongatum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply