Nemosoma caucasicum

Trogossitidae
Ciało uderzająco smukłe i wąskie, przystosowane do bytowania w środowiskach podkorowych i w korytarzach wydrążonych przez korniki. Głowa czarna, u niektórych osobników czerwono zabarwiona na bokach i przy przedpleczu; u samca z ostrymi wyrostkami w przedniej części. Przedplecze dwubarwne, czerwonoczarne, stosunkowo krótkie ( 1.5 razy tak długie jak szerokie ). Pokrywy czarnożółte, drobno punktowane.

Nem. caucasicum

Łuków 31.05.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany. Pierwsze stwierdzenie w Polsce w 2005 roku
  2. Biotop. Lasy, ogrody, sady
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-9.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy są drapieżnikami polującymi na korniki oraz ich larwy rozwijające się w drzewach liściastych ( w tym owocowych ), zwłaszcza w wiązach i jesionach ( chętnie na Hylesinus fraxini )
  7. Podobne. U liczniejszego Nemozoma elongatum pokrywy są grubo punktowane, a przedplecze jednolicie czarne
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. Więcej o gatunku

Leave a Reply