Sepedophilus spp. – Skoropędki

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało smukłe, drobno owłosione, subtelnie punktowane. Przedplecze i pokrywy czarne, często z pomarańczowożółtymi akcentami, zwłaszcza na bokach przedplecza i środku pokryw. Nogi żółte u wszystkich gatunków. W Polsce co najmniej 13, zwykle bardzo trudnych do rozróżnienia gatunków.

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (Sepedophilus immaculatus, Sepedophilus littoreus, Sepedophilus pedicularius, Sepedophilus testaceus). Inne rzadkie, lub bardzo rzadkie (Sepedophilus wankowiczi, Sepedophilus transcaspicus, Sepedophilus constans)
  2. Biotop. Głównie lasy; przebywa w ściółce, pod mchem, pod korą zmurszałych pni
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-6 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Łódzkie – las jodłowy w rezerwacie Łaznów
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce oraz – przypuszczalnie – grzyby
  7. Podobne. Pokrojem ciała przypomina gatunki z rodzaju Tachyporus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply