Sepedophilus spp. – Skoropędki

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało smukłe, drobno owłosione, subtelnie punktowane. Przedplecze i pokrywy czarne, często z pomarańczowożółtymi akcentami, zwłaszcza na bokach przedplecza i środku pokryw. Nogi żółte u wszystkich gatunków. W Polsce co najmniej 13, zwykle bardzo trudnych do rozróżnienia gatunków.

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite ( Sepedophilus immaculatus, Sepedophilus littoreus, Sepedophilus pedicularius, Sepedophilus testaceus ). Inne rzadkie, lub bardzo rzadkie ( Sepedophilus wankowiczi, Sepedophilus transcaspicus, Sepedophilus constans )
  2. Biotop. Głównie lasy; przebywa w ściółce, pod mchem, pod korą zmurszałych pni
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-6 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Łódzkie – las jodłowy w rezerwacie Łaznów
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce oraz – przypuszczalnie – grzyby
  7. Podobne. Pokrojem ciała przypomina gatunki z rodzaju Tachyporus

Dodaj komentarz