Taphrorychus bicolor – Roztoczek bukowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało zwarte, brunatne do czarnego. Przedplecze masywne, o podwiniętych do spodu bokach. Pokrywy bardzo silnie owłosione, zwłaszcza w tylnej części. Nogi żółto-brązowe.

Warszawa 07.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 1.6-2.5 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne głównie wiosną (okres rójki) oraz późnym latem i jesienią
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Żeruje w drewnie buków, rzadziej innych drzew liściastych; zasiedla zwykle drzewa osłabione
  7. Podobne. Liczne inne korniki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. T.bicolor w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply