Trypodendron lineatum – Drwalnik paskowany

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Xyloterus lineatus. Ciało walcowate, płowo-brunatne. Głowa i przedplecze pokryte długimi, żółtawymi włoskami. Przedplecze masywne, pękate. Pokrywy brunatne z ciemniejszymi od tła podłużnymi pasami lub bez takich pasów.

Międzylesie p.Warszawą 01.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy iglaste
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.4 mm
  4. Aktywność. Rójka od marca do połowy czerwca; jedno pokolenie w sezonie. Korniki odbywające rójkę na początku lata mylnie bywają brane za drugie pokolenie, tymczasem jest to tzw. generacja siostrzana pierwszego pokolenia. Zimują młode korniki poza żerowiskiem, w glebie lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy i młode imagines żywią się grzybnią porastającą korytarze chodników. Zasiedlane są drzewa iglaste, zwłaszcza powalone lub obumierające; preferują nieokorowane pnie
  7. Podobne. U drwalnika znaczonego Trypodendron signatum na pokrywach częściej widoczne są trzy ciemne pasy, poza tym żeruje on na drzewach liściastych, podobnie jak Trypodendron domesticum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. T.lineatum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply