Trypodendron lineatum – Drwalnik paskowany

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Xyloterus lineatus. Ciało walcowate, płowobrunatne. Głowa i przedplecze pokryte długimi, żółtawymi włoskami. Przedplecze masywne, pękate. Pokrywy brunatne z ciemniejszymi od tła podłużnymi pasami lub bez takich pasów.

Międzylesie p.Warszawą 01.04.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy iglaste
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.4 mm
  4. Aktywność. Rójka od marca do połowy czerwca; jedno pokolenie w sezonie. Korniki odbywające rójkę na początku lata mylnie bywają brane za drugie pokolenie, tymczasem jest to tzw. generacja siostrzana pierwszego pokolenia. Zimują młode korniki poza żerowiskiem, w glebie lub w ściółce
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy i młode imagines żywią się grzybnią porastającą korzytarze chodników. Zasiedlane są drzewa iglaste, zwłaszcza powalone lub obumierające; preferują nieokorowane pnie
  7. Podobne. U drwalnika znaczonego Trypodendron signatum na pokrywach częściej widoczne są trzy ciemne pasy, poza tym żeruje on na drzewach liściastych, podobnie jak Trypodendron domesticum
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest profesor Marek W.Kozłowski
  9. T.lineatum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply