Trypodendron signatum – Drwalnik znaczony

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Xyloterus signatus. Ciało walcowate, płowobrunatne. Przedplecze masywne, pękate. Pokrywy zwykle z trzema podłużnymi, ciemnobrązowymi pasami – środkowym wzdłuż szwu pokryw i bocznymi na bokach pokryw.

Tr.signatum

Las wiączyński 27.03.2020

Tr signatum

Las wiączyński 27.03.2020

T.signatum

Las wiączyński 20.04.2018

T signatum

Puszcza Białowieska – Kwiecień 2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity; najrzadszy spośród krajowych drwalników ( łącznie 3 gatunki )
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane na nizinach i na terenach podgórskich
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5 – 4 mm
  4. Aktywność. Rójka od marca do połowy czerwca; jedno pokolenie w sezonie. Korniki odbywające rójkę na początku lata mylnie bywają brane za drugie pokolenie, tymczasem jest to tzw. generacja siostrzana pierwszego pokolenia. Zimują młode korniki poza żerowiskiem
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy i młode imagines żywią się grzybnią porastającą korzytarze chodników. Zasiedlane są drzewa liściaste w wieku 20-100 lat, najchętniej na stanowiskach wilgotnych i zacienionych
  7. Podobne. U drwalnika paskowanego Trypodendron lineatum trzy ciemne pasy na pokrywach pojawiają się tylko u niektórych osobników, poza tym żeruje on na drzewach iglastych
  8. Uwagi. Autorem obserwacji z Puszczy Białowieskiej jest Grzegorz Hebda
  9. T.signatum w bazie BioMap

Leave a Reply