Trypodendron signatum – Drwalnik znaczony

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Xyloterus signatus. Ciało walcowate, płowobrunatne. Przedplecze masywne, pękate. Pokrywy zwykle z trzema podłużnymi, ciemniejszymi od tła pasami – środkowym wzdłuż szwu pokryw i bocznymi na bokach pokryw.

Tr.signatum

Las wiączyński 27.03.2020

Tr signatum

Las wiączyński 27.03.2020

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity; poza Trypodendron laeve najrzadszy spośród krajowych drwalników (łącznie 4 gatunki)
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane na nizinach i na terenach podgórskich
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Rójka od marca do połowy czerwca; jedno pokolenie w sezonie. Korniki odbywające rójkę na początku lata mylnie bywają brane za drugie pokolenie, tymczasem jest to tzw. generacja siostrzana pierwszego pokolenia. Zimują młode korniki poza żerowiskiem
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy i młode imagines żywią się grzybnią porastającą korzytarze chodników. Zasiedlane są drzewa liściaste w wieku 20-100 lat, najchętniej na stanowiskach wilgotnych i zacienionych
  7. Podobne. U drwalnika paskowanego Trypodendron lineatum trzy ciemne pasy na pokrywach pojawiają się tylko u niektórych osobników, poza tym żeruje on na drzewach iglastych. Trypodendron domesticum różni się kształtem buławki czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. T.signatum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply