Trypodendron signatum – Drwalnik znaczony

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Xyloterus signatus. Ciało walcowate, płowobrunatne. Przedplecze masywne, pękate. Pokrywy zwykle z trzema podłużnymi, ciemniejszymi od tła pasami – środkowym wzdłuż szwu pokryw i bocznymi na bokach pokryw.

Mazury 02.04.2016 Fot. Marek W. Kozłowski

Mazury 02.04.2016 Fot. Marek W. Kozłowski

Mazury 02.04.2016 Fot. Marek W. Kozłowski

Lasy Janowskie 24.04.2023 Fot. capricornus

  1. Status. Liczny tylko miejscami; poza Trypodendron laeve najrzadszy spośród krajowych drwalników (łącznie 4 gatunki). Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane na nizinach i na terenach podgórskich
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4 mm
  4. Aktywność. Rójka od marca do połowy czerwca; jedno pokolenie w sezonie. Korniki odbywające rójkę na początku lata mylnie bywają brane za drugie pokolenie, tymczasem jest to tzw. generacja siostrzana pierwszego pokolenia. Zimują młode korniki poza żerowiskiem
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, podlaskie
  6. Pokarm. Larwy i młode imagines żywią się grzybnią porastającą korytarze chodników. Zasiedlane są drzewa liściaste w wieku 20-100 lat, najchętniej na stanowiskach wilgotnych i zacienionych
  7. Podobne. U drwalnika paskowanego Trypodendron lineatum trzy ciemne pasy na pokrywach pojawiają się tylko u niektórych osobników, poza tym żeruje on na drzewach iglastych. Trypodendron domesticum różni się kształtem buławki czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – capricornus Marek W.Kozłowski avidal
  9. T.signatum w bazie BioMap
Tr.signatum

Las wiączyński 27.03.2020

Tr signatum

Las wiączyński 27.03.2020

Mazury 02.04.2016 Fot. Marek W. Kozłowski


avidal

Leave a Reply