Cleigastra apicalis

Scatophagidae – Cuchnicowate
Niewielkie, kształtne muchówki spotykane na przybrzeżnych roślinach zbiorników wodnych z pasem trzcin. Oczy rozdzielone czołem u obu płci. Czoło, twarz i nadustek srebrzyście błyszczące. Aparat gębowy w formie ciemnego ryjka przystosowanego do przekłuwania łapanych, drobnych owadów. Wierzch tułowia i odwłoka jednolicie ciemny – od miedzisto-brązowego po czarny. Nogi silnie oszczecone. Uda wszystkich nóg żółte z czarnymi obrączkami apikalnymi, oraz z długimi czarnymi i jasnymi włosami na spodniej powierzchni. U samicy przednie uda bez jasnych włosów. Stopy relatywnie długie, czarne. Skrzydła przeźroczyste; komórka R5 szeroko otwarta. Przezmianki jasnożółte.

Warszawa – Jeziorko Czerniakowskie ♂ 27.04.2023 Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Jeziorko Czerniakowskie ♀ z ofiarą 27.04.2023 Fot. Marek W.Kozłowski 

  1. Liczebność. Powszechna w całym kraju wokół zbiorników wodnych z pasem trzcinowisk – mimo to rzadko obserwowana
  2. Biotop. Pas roślinności bagiennej i wynurzonej przy stacjonarnych, niezasolonych zbiornikach wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 7.8 – 8.2 mm
  4. Aktywność. Imagines pojawiają się w kwietniu, a dorosłe nowego pokolenia latem. Zimuje poczwarka
  5. Pokarm. Dorosłe osobniki polują na drobne owady o miękkich ciałach, często ochotkowate. Jaja składane są na trzcinie pospolitej (Phragmites australis) zasiedlonej przez muchówki z rodzajów Lipara i Platycephala lub ćmę Arenostola phragmitidis. Larwy żywią się martwymi tkankami roślinny i oraz odchodami i zwłokami owadów żyjących w łodygach trzciny Wyjątkowo zdrapują żywą tkankę roślinną
  6. Podobne. Dwa inne, rzadkie gatunki rodzaju są trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych
  7. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply