Arenostola phragmitidis

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła kremowobiałe, zwykle zauważalnie ciemniejące ku zewnętrznym krawędziom. Brak przepasek oraz plamek. Użyłkowanie białe.

Francja – Oxelaëre 20.07.2017 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Lokalnie liczna, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Podmokłe łąki, brzegi zbiorników wodnych, doliny rzeczne, mokradła, szuwary
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na w łodygach trzcin
  7. Podobne. Inne sówki o jasnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.phragmitidis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply