Opilio saxatilis – Kosarz długonogi

Phalangiidae
Ubarwienie ciała od szarożółtego po szarobrązowe, zwykle z rzędem drobnych, żółtych plamek wzdłuż odwłoka. Samice zwykle ciemniejsze od samców. Przy przedniej krawędzi ciała liczne ząbki w dwóch grupach (po 10-20). Nogi bardzo długie i cienkie. Biodra z brunatnymi plamami.

Zielona Góra 30.10.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

O.saxatilis

Kraków 08.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Op.saxatilis

Kraków 08.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Zawisze 19.12.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Środowiska antropogeniczne oraz murawy kserotermiczne i psammofilne, wydmy, ugory, suche łąki i inne otwarte, nasłonecznione tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 4-9 mm
  4. Aktywność. Maj – grudzień. Osobniki młodociane cały rok
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Drobne owady i pajęczaki, na które aktywnie poluje oraz martwa materia organiczna pochodzenia zwierzęcego, psie ekskrementy
  7. Podobne. Liczne inne kosarze, u których zwykle brak wyraźnych, żółtych plamek na odwłoku układających się w podłużny rząd. Trzy pozostałe gatunki z rodzaju różnią się jednobarwnymi biodrami (O.dinaricus, O.canestrinii), oraz mniejszą liczba ząbków przy przedniej krawędzi ciała (u O.parietinus 4-6)
  8. Uwagi. Autorzyi obserwacji – Jacek Nowak Ryszard Orzechowski Maks Syratt
O.saxatilis female

Łódzkie 02.10.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply