Opilio saxatilis – Kosarz długonogi

Phalangiidae
Ubarwienie ciała od szaro-żółtego po szaro-brązowe, zwykle z rzędem drobnych, żółtych plamek wzdłuż odwłoka. Samice zwykle ciemniejsze od samców. Przy przedniej krawędzi ciała liczne ząbki w dwóch grupach (po 10-20). Nogi bardzo długie i cienkie. Biodra z brunatnymi plamami.

Zielona Góra 30.10.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

O.saxatilis

Kraków 08.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Op.saxatilis

Kraków 08.06.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Zawisze 19.12.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Środowiska antropogeniczne oraz murawy kserotermiczne i psammofilne, wydmy, ugory, suche łąki i inne otwarte, nasłonecznione tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 4-9 mm
  4. Aktywność. Maj – grudzień. Osobniki młodociane cały rok
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Drobne owady i pajęczaki, na które aktywnie poluje oraz martwa materia organiczna pochodzenia zwierzęcego, psie ekskrementy
  7. Podobne. Liczne inne kosarze, u których zwykle brak wyraźnych, żółtych plamek na odwłoku układających się w podłużny rząd. Trzy pozostałe gatunki z rodzaju różnią się jednobarwnymi biodrami (O.dinaricus, O.canestrinii), oraz mniejszą liczba ząbków przy przedniej krawędzi ciała (u O.parietinus 4-6)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ryszard Orzechowski Maks Syratt
O.saxatilis female

Łódzkie 02.10.2017 ♀ Fot. Jacek Nowak


avidal

Leave a Reply