Melandrya barbata – Śniadek czerwononogi

Melandryidae – Śniadkowate
Ciało masywne, czarne, pozbawione metalicznego, granatowego połysku. Przedplecze rozszerzające się ku tyłowi, z widocznymi bocznymi wgnieceniami. Pokrywy wyraźnie żeberkowane. Nogi rdzawo-czerwone.

Rezerwat Las Natoliński 11.06.2021 Odnaleziony w pułapce feromonowej na korniki i przekraski Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Bardzo rzadki i sporadycznie obserwowany, również z uwagi na skryty tryb życia; chrząszcze aktywne głównie o zmroku i nocą VU
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza górskie
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy żerują w spróchniałym, przegrzybiałym drewnie drzew liściastych. Imago przypuszczalnie mykofagiczne (obserwowano osobniki żerujące na owocnikach grzybów kapeluszowych)
  7. Podobne. U Melandrya caraboides i Melandrya dubia nogi są czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. M.barbata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply