Pseudocistela ceramboides – Wyruta karmazynowa

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało owalne, lekko wyniesione. Głowa czarna. Przedplecze wyraźnie rozszerzające się ku tyłowi, czarne lub w barwie pokryw (forma serrata). Pokrywy pomarańczowo-brązowe, u samicy najpierw lekko rozszerzające się ku tyłowi, a przy końcach silnie się zwężające; u samca niemal równoległe. Nogi czarne, cienkie. Występuje nieznaczny dymorfizm płciowy (samice mają chociażby dłuższe czułki).
Dawniej w rodzinie cisawkowatych Alleculidae, która została obecnie zdegradowana do rangi podrodziny Alleculinae.

Ps.ceramboides

Łuków 07.06.2018 Fot. Ricosz

P.ceramboides

Lubin 30.05.2018 Fot. Meadowlark

Gościm 10.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 10.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Pospolity, lecz z uwagi na tryb życia rzadko widywany; obecny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, aleje dębowe. Przebywa najczęściej w dziuplach starych drzew liściastych, zwłaszcza dębów
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec; zimują larwy. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubuskie, lubelskie, Dolny Śląsk
  6. Pokarm. Imagines są przypuszczalnie próchnojadami. Larwy żerują w próchnie drzew liściastych i w glebie. Żywią się przegrzybiałym próchnem i ekskrementami innych owadów saprofagicznych
  7. Podobne. W warunkach krajowych dość charakterystyczny
  8. Uwagi. Obserwacje przeprowadzili – Meadowlark Ryszard Orzechowski Ricosz Lucyna Bugiera
  9. P.ceramboides w bazie BioMap

Chociszewo 19.04.2021 Larwa Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 19.04.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply