Pseudocistela ceramboides – Wyruta karmazynowa

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało owalne, lekko wyniesione. Głowa czarna. Przedplecze wyraźnie rozszerzające się ku tyłowi, czarne, lub w barwie pokryw (forma serrata). Pokrywy pomarańczowobrązowe, u samicy najpierw lekko rozszerzające się ku tyłowi, a przy końcach silnie się zwężające; u samca niemal równoległe. Nogi czarne, cienkie. Występuje nieznaczny dymorfizm płciowy (samice mają chociażby dłuższe czułki).
Dawniej w rodzinie cisawkowatych Alleculidae, która została obecnie zdegradowana do rangi podrodziny Alleculinae.

Ps.ceramboides

Łuków 07.06.2018 Fot. Ricosz

P.ceramboides

Lubin 30.05.2018 Fot. Meadowlark

Gościm 10.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Gościm 10.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

  1.  Liczebność. Pospolity, lecz z uwagi na tryb życia rzadko widywany. W okolicach Łodzi rzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje dębowe. Przebywa najczęściej w dziuplach starych drzew liściastych, zwłaszcza dębów
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec; zimują larwy. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubuskie, lubelskie, Dolny Śląsk; obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines są przypuszczalnie próchnojadami. Larwy żerują w próchnie drzew liściastych i w glebie. Żywią się przegrzybiałym próchnem i ekskrementami innych owadów saprofagicznych
  7. Podobne. W warunkach krajowych dość charakterystyczny
  8. Uwagi. Obserwacje przeprowadzili – Meadowlark Ryszard Orzechowski Ricosz
  9. P.ceramboides w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply