Nostima picta

Ephydridae – Wodarkowate
Oczy jasno obwiedzione. Głowa i scutum brązowe. Scutellum aksamitnie czarne, wyraźnie ciemniejsze od scutum. Na bokach scutum i scutellum wyraźne jasne pasy. Odwłok czarny, zwarty. Skrzydła w pełni wykształcone, wystają poza wierzchołek odwłoka.

Austria – Leibnitz 27.05.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Obserwowana rzadko, co przynajmniej częściowo wynika zapewne z nikłych rozmiarów – przypuszczam, że miejscami bywa liczna. W Polsce zapewne na całym obszarze
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki, mokradła, ogrody – rozwój przechodzi także w sąsiedztwie bardzo niewielkich zbiornikach wodnych, a nawet okresowych kałuż i rozlewisk (np. tych powstałych po wiosennych roztopach), więc można ją odnaleźć niemal wszędzie (paradoksalnie także w suchych biotopach – w tym na murawach kserotermicznych). Toleruje i chętnie zasiedla słonawiska. Spotykana na terenach ruderalnych, a nawet miejskich
  3. Wymiary. Długość ciała 1.2-1.5 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni. Zimują imagines w stanie diapauzy
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Imagines zapewne drapieżne. Larwy rozwijają się w wilgotnej glebie. Żywią się glonami
  7. Podobne. U drugiego europejskiego gatunku Nostima semialata skrzydła są skrócone (nie zakrywają wierzchołka odwłoka), scutellum ubarwione atak samo jak scutum, a wyraźne jasne pasy na tułowiu zastąpione są przez mało wyraziste jasne smugi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply