Nostima semialata

Ephydridae – Wodarkowate
Oczy jasno obwiedzione. Głowa i scutum brązowe. Scutellum brązowe, nie odróżnia się barwą od scutum. Na bokach scutum i scutellum stosunkowo słabo zaznaczone jasne smugi. Skrzydła skrócone, nie wystają poza wierzchołek odwłoka.

Austria – Graz 01.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Wykazywana głównie ze środkowej Europy, lecz nie z Polski
  2. Siedlisko. Zasiedla mikrosiedliska zapewniające optymalne warunki dla rozwoju larw, czyli tereny z połaciami wilgotnej, mulistej gleby
  3. Wymiary. Długość ciała 1.2-1.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines w stanie diapauzy
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie została odnaleziona, lecz jej występowanie w naszym kraju jest prawdopodobne
  6. Pokarm. Imagines zapewne drapieżne. Larwy żywią się glonami
  7. Podobne. U drugiego europejskiego gatunku Nostima picta skrzydła są dłuższe (wystają poza odwłok), scutellum jest ciemniejsze od scutum, a jasne pasy na tułowiu są wyraźniej zaznaczone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply