Aphthona nonstriata – Zapadka kosaćcówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Glowa, przedplecze i pokrywy najczęściej metalicznie błękitne, zielone lub fioletowe. Nogi pomarańczowe – tylko tylne uda czarne w części wierzchołkowej. Sporadycznie nogi w znacznej mierze bądź niemal całkowicie brunatno-czarne. Czułki przy podstawie żółte, ciemniejące ku wierzchołkom.

Łeba 04.07.2021

Warszawa – Las Natoliński 20.06.2015 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Pospolita i miejscami liczna, lecz zwykle niezauważana. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Brzegi cieków i zbiorników wodnych, mokradła, wilgotne łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na kosaćcach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się m.in. rozmiarem ciała, oraz ubarwieniem ud i pokryw. Identyfikację ułatwia preferowany biotop i znajomość rośliny żywicielskiej – pozostałe, podobnie ubarwione gatunki zasiedlają suchsze biotopy i na ogół związane są ekologicznie z wilczomleczami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji –  Marek W.Kozłowski avidal
  9. A.nonstriata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply