Panurgus calcaratus – Frantka zębouda

Andrenidae – Pszczolinkowate
Ciało czarne, pokryte dość skąpo czarnymi włoskami; tergity niemal nagie. Odwłok lekko spłaszczony. Głowa samca uderzająco duża. Na przedni skrzydle tylko 2 komórki kubitalne, co odróżnia ją od pszczolinek. Czułki zwykle częściowo rozjaśnione przy wierzchołkach ( brązowopomarańczowe ).

P.calcaratus

Okolice Kalwarii Zebrzydowskiej 25.07.2018 ♀ Fot. Magdalena Williams

Panurgus

Murawy Dobromierskie 29.07.2017 In copula

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Otwarte, ciepłe tereny, gdzie może gniazdować oraz kwietne łąki, ogrody, polany – na których zbiera pyłek. Tworzy duże kolonie gniazdowe
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja.  Świętokrzyskie (Przedborski Park Krajobrazowy), mazowieckie, wielkopolskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Pyłek, który zbiera wyłącznie z kwiatów z rodziny złożonych (astrowatych ). Jest brzuchozbieraczką, jednak większość pyłku transportuje na goleniach; po powrocie do gniazda nogami ściąga pyłek, którym jest oblepiona
  7. Podobne. Większa Panurgus banksianus ma tergity pokryte włoskami i całkowicie czarne czułki
  8. Uwagi. Pasożytem gniazdowym jest Nomada fuscicornis
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobników z łódzkiego i mazowieckiego –  Darecki
  10. Uwagi 3. Autorkami niektórych obserwacji są Andrzej Hańca i Magdalena Williams

Borówiec 21.07.2020 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Borówiec 21.07.2020 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Borówiec 21.07.2020 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Panurgus

Okolice Kalwarii Zebrzydowskiej 16.07.2018 Fot. Magdalena Williams

Pan.calcaratus

Okolice Kalwarii Zebrzydowskiej 04.08.2018 Samica przy norce Fot. Magdalena Williams

Leave a Reply