Eucnemis capucina

Eucnemidae – Goleńczykowate
Ciało owalne, w tylnej części silnie zwężone. Na czole podłużna listewka, trudno dostrzegalna na fotografiach terenowych – cecha diagnostyczna rodzaju. Głowa, przedplecze, pokrywy, uda i czułki są czarne. Golenie, stopy i głaszczki jaśniejsze od reszty ciała – brunatne do rudobrązowych.

Rezerwat Las Natoliński 10.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

Rezerwat Las Natoliński 10.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Bardzo rzadko obserwowany, choć szeroko rozsiedlony i byc może przynajmniej lokalnie liczny; obserwacje utrudniają skryty tryb życia i krótki okres aktywności imagines
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Zimuje larwa lub poczwarka, co jest ewenementem w tej rodzinie i ogólnie u chrząszczy
  5. Lokalizacja. Mazowieckie – osobnik złowiony w pułapkę feromonową na korniki i przekraski
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu poza początkową fazą po wypoczwarczeniu, w trakcie której mogą zjadać materiał, w którym się wylęgły. Larwy typu sprężykopodobnego są ksylofagiczne i żerują w drewnie drzew liściastych, sporadycznie iglastych. Drugi typ larwy – bogatkopodobny, nie pobiera pożywienia
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. E.capucina w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply