Phyllobius glaucus – Naliściak truskawczak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Phyllobius calcaratus. Ubarwienie pokryw bardzo zmienne – od zielonych, przez brązowe, aż po czarne (bardzo rzadko). Uda i golenie najczęściej czerwonawe, niemniej dość często czarne (zwłaszcza golenie); uda z wyraźnymi zębowatymi kolcami, bez metalicznych łusek. U niewytartych osobników widoczne są krótkie, odstające włoski w nasadowej części pokryw (konieczny widok z boku).

Las żeromiński 21.05.2013

Las żeromiński 21.05.2013

Orelec 09.05.2020 Fot. Andrzej Kucharski

Orelec 09.05.2020 Fot. Andrzej Kucharski

Las żeromiński 21.05.2013

Las żeromiński 21.05.2013

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, okolice rzek i strumieni, mokradła, torfowiska, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, Bieszczady
  6. Pokarm. Liście drzew i krzewów liściastych oraz roślin zielnych; polifagiczne larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Przede wszystkim pospolitszy Phyllobius pomaceus, którego najłatwiej odróżnić po metalicznych łuskach na udach, dzięki czemu wyglądają na bardziej lśniące. Na przodzie pokryw brak u niego odstających włosków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Andrzej Kucharski avidal
  9. P.glaucus w bazie BioMap

Warszawa – Las Natoliński 28.04.2015 Fot. Marek W.Kozłowski


Rodzaj Phyllobius - Naliściak


avidal

Leave a Reply