Phyllobius glaucus – Naliściak truskawczak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwą Phyllobius calcaratus. Ubarwienie pokryw bardzo zmienne – od zielonych, przez brązowe, aż po czarne (bardzo rzadko). Uda i golenie najczęściej czerwonawe, niemniej dość często czarne (zwłaszcza golenie); uda z wyraźnymi zębowatymi kolcami, bez metalicznych łusek. U niewytartych osobników widoczne są krótkie, odstające włoski w nasadowej części pokryw (konieczny widok z boku).

Las żeromiński 21.05.2013

Las żeromiński 21.05.2013

Orelec 09.05.2020 Fot. Andrzej Kucharski

Orelec 09.05.2020 Fot. Andrzej Kucharski

Las żeromiński 21.05.2013

Las żeromiński 21.05.2013

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne lasy, okolice rzek i strumieni, mokradła, torfowiska, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście drzew i krzewów liściastych oraz roślin zielnych; polifagiczne larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Przede wszystkim pospolitszy Phyllobius pomaceus, którego najłatwiej odróżnić po metalicznych łuskach na udach, dzięki czemu wyglądają na bardziej lśniące. Na przodzie pokryw brak u niego odstających włosków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Andrzej Kucharski avidal
  9. P.glaucus w bazie BioMap

Warszawa – Las Natoliński 28.04.2015 Fot. Marek W.Kozłowski


Rodzaj Phyllobius - Naliściak


avidal

Leave a Reply