Phyllobius pomaceus – Naliściak pokrzywowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało pokryte zielonymi łuskami, które jednak łatwo ulegają wytarciu. Ryjek stosunkowo krótki i płaski na górnej powierzchni; trzony czułków znajdują się na górnej powierzchni ryjka. Pokrywy o wypukłych kątach ramieniowych. Scutellum zielone. Przednie uda z wyraźnym zębowatym wyrostkiem, pokryte metalicznymi łuskami, zwykle zielonymi – u samca zębowate wyrostki na wszystkich udach. Ubarwienie pokryw zmienne, na co wpływ ma także stopień wytarcia łusek; na nasadowej części pokryw brak odstających włosków.

P.pomaceus

Łódź – BRUS 31.05.2019

  1. Liczebność. Pospolity i bardzo liczny
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, przydroża, ugory, tereny ruderalne; najchętniej przesiadują na roślinach zielnych
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i młode pędy krzewów i roślin zielnych – znajdowany min. na pokrzywach, poziomkach, wyce ptasiej, na głogach, czy na wierzbach. Również polifagiczne larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne naliściaki, zwłaszcza Phyllobius glaucus, którego można odróżnić po braku odstających włosków na nasadzie pokryw (wskazany widok z boku), braku łusek na udach i uwypuklonej górnej części ryjka. Także zielone obryzgi z rodzaju Polydrusus, u których trzony czułków osadzone są na bokach ryjka, a ich barki są ukośnie ścięte
  8. Uwagi. Identyfikacja łódzkich osobników in copula Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  10. P.pomaceus w bazie BioMap

Warszawa – Park Natoliński 16.05.2012 Fot. Marek W.Kozłowski

Las wiączyński 14.05.2015

Las wiączyński 14.05.2015

Las wiączyński 14.05.2015

Las wiączyński 14.05.2015

Las wiączyński 14.05.2015

Las wiączyński 14.05.2015

Las wiączyński 19.05.2010

Las wiączyński 19.05.2010


Rodzaj Phyllobius - Naliściak


avidal

Leave a Reply