Bruchus pisorum – Strąkowiec grochowy

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało o kolorze od delikatnego szarego do czarnego. W części nasadowej przedplecza biała plama. Na bocznym brzegu przedplecza dobrze zarysowany ząbek. Pokrywy pokryte brązowymi i białymi włoskami. Na pokrywach wyraźne białe plamy utworzone z włosków. Pokrywy krótsze niż odwłok. Na końcu odwłoka charakterystyczna duża, biała plama. Głowa krótka, zwężona za oczami. Cztery pierwsze człony czułków czerwonobrązowe, pozostałe czarne

Łuków 30.08.2020 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Ogrody, pola; najpospolitszy gatunek z rodzaju na uprawach grochu
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; jedno pokolenie w roku; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żywią się nasionami groszków, rzadziej innych bobowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Bruchinae
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz
  9. B.pisorum w bazie BioMap

Leave a Reply