Betulapion simile – Pędruś nabrzozak

Apionidae – Pędrusie
Czarny pędruś o przedpleczu, ryjku, pokrywach i nogach pokrytych jasnymi włoskami.

Młynek 12.04.2015

Łódź – Młynek 12.04.2015

Młynek 12.04.2015

Młynek 12.04.2015

Młynek 12.04.2015

Młynek 12.04.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zagajniki, parki, aleje, zadrzewienia, tereny ruderalne, skraje lasów. Wczesną wiosną często wygrzewa się na murkach, płotach i balustradach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.8-2.4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na brzozie brodawkowatej; larwy zjadają głównie nasiona
  7. Podobne. Liczne inne czarne pędrusie, których oznaczenie na podstawie fotografii terenowych jest bardzo trudne; istotne są min. proporcje, owłosienie i rzeźba poszczególnych części ciała
  8. Uwagi. Identyfikacja prof. Marek Wanat
  9. B.simile w bazie BioMap

Leave a Reply