Apionidae – Pędrusiowate

Według alternatywnej systematyki w randze podrodziny Apioninae wchodzącej w skład rodziny Brentidae. Małe i bardzo małe, wyłącznie roślinożerne chrząszcze o długim ryjku. Czułki zakończone buławką, prawie zawsze proste, bez kolankowego wygięcia.
W Polsce 118 gatunków (dane na rok 2018).