Apionidae – Pędrusiowate

Według alternatywnej systematyki w randze podrodziny Apioninae wchodzącej w skład rodziny Brentidae. Małe i bardzo małe, wyłącznie roślinożerne chrząszcze o długim ryjku. Czułki zakończone buławką, prawie zawsze proste, bez kolankowego wygięcia.
W Polsce 118 gatunków (dane na rok 2018).

A.frumentarium Apion frumentarium – Pędruś czerwony
Apion rubiginosum – Pędruś rubinowy
Aspidapion radiolus – Pędruś ślazowiec
B.simile Betulapion simile
Holotrichapion aethiops – Pędruś chwastowiec
Ischnopterapion virens – Pędruś darniowiec
Oxystoma cerdo – Pędruś rudorogi
Bielkso-Biała 09.05.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński Protapion fulvipes – Pędrus złotonogi
R.longirostre Rhopalapion longirostre – Pędruś długoryjek
Synapion ebeninum
Taeniapion urticarium – Pędruś pokrzywowiec