Holotrichapion pisi – Pędruś lucernowiec

Apionidae – Pędrusie
Głowa między oczami płaska. Oczy wypukłe, okrągłe. Ryjek czarny, długi, lekko zakrzywiony do dołu. Punktowanie przedplecza wyraźne, grube i gęste. Przedplecze szersze, niż dłuższe, z zauważalnym wgnieceniem przed podstawą. Pokrywy pękate, intensywnie niebieskie. Owłosienie ciała bardzo krótkie, niedostrzegalne gołym okiem.

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan

Niemcy – Thüringen – czerwiec 2021 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, nieużytki, pola, pastwiska, przydroża, skraje lasów i leśne prześwietlenia, tereny ruderalne, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-2.9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce występuje na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi bobowatych. Larwy żerują w pączkach lucerny
  7. Podobne. Inne pędrusie o niebieskich pokrywach różnią się m.in. proporcjami przedplecza, jego punktowaniem czy bardziej płaskimi bądź bardziej wydłużonymi oczami – i tak np. przedplecze u Holotrichapion aethiops jest dłuższe, niż szersze, a jego oczy są silniej wydłużone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. H.pisi w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply