Gelis proximus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna lub ciemnobrązowa. Ubarwienie ciała zmienne, z mniejszą lub większą przewaga barwy pomarańczowobrązowej. Odwłok połączony z tułowiem uniesionym ku górze stylikiem. Tergity 3-5 czarne lub pomarańczowobrązowe z przyciemnionymi krawędziami; nieco rzadziej wszystkie tergity jednolicie pomarańczowobrązowe. Samica bezskrzydła, samiec w pełni uskrzydlony (długoskrzydły) lub ze skróconymi skrzydłami. Nogi pomarańczowe. Czułki pomarańczowe, ciemniejące ku wierzchołkom.

Francja – Arques 08.09.2021 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 08.09.2021 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania
  2. Biotop. Głownie lasy i ich skraje
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 2-4 mm
  4. Aktywność. Od marca do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami stadiów preimaginalnych larw rozmaitych owadów z różnych rzędów – w tym chrząszczy, muchówek, błonkówek i motyli. Znane są liczne przypadki hiperpasożytnictwa na larwach innych gąsieniczników oraz Braconidae
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, niekiedy bardzo podobne – identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Rodzaj Gelis


avidal

Leave a Reply