Stenus juno – Myśliczek juno

Staphylinidae – Kusakowate
Względnie duży przedstawiciel czarnych myśliczków z rzadkim białym opyleniem na pokrywach, tworzącym niewyraźny deseń. Głowa minimalnie węższa od pokryw z dużymi wypukłymi oczami, które zajmują całe jej boki. Czoło i nadustek jasno opylone. Żuwaczki czerwone lub pomarańczowe. Przedplecze zauważalnie dłuższe niż szerokie, najszersze w połowie długości i lekko wklęsłe przed rozwartymi tylnymi kątami; jego powierzchnia gęsto punktowana. Bruzda centralna na przedpleczu słabo zaznaczona. Pokrywy wyraźnie dłuższe od przedplecza, lekko rozszerzające się ku wierzchołkom. Początkowe tergity z wyraźnie podwiniętymi bokami i z gładkimi listewkami przy przednich krawędziach. TYlne krawędzie tergitów bez jasnego owłosienia. Czułki ciemne. Samce można odróżnić od samic po zgrubiałych tylnych udach.

Brzeg Wisły k.Góry Kalwarii 11.06.2015 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Mokradła, łąki zalewowe, brzegi rzek i jezior
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6/7 mm
  4. Aktywność. Od marca do października – apogeum pojawu w maju i w czerwcu
  5. Pokarm. Poluje w typowy dla myśliczków sposób, pozyskując zdobycz (skoczogonki, małe owady) za pomocą chwytnego „języka” wyrzucanego na znaczną odległość
  6. Lokalizacja. Mazowieckie
  7. Podobne. Przede wszystkim powszechnie występujący w nad brzegami wód Stenus calcaratus u którego tylne krawędzie tergitów pokryte są krótkimi jasnymi włoskami. Także Stenus ater
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski

Rodzaj Stenus - Myśliczek


Marek W.Kozłowski

Leave a Reply