Euroleon nostras – Mrówkolew plamoskrzydły

Myrmeleontidae – Mrówkolwowate
Skrzydła ciemnobrązowo plamkowane. Głowa znacznie szersza od przedplecza. Tułów bardzo smukły. Czułki grube, na końcu zagięte.

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

Kuźnica Błońska 31.07.2010

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, lokalnie liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, piaskownie, wydmy śródleśne
  3. Wymiary. Rs 50-65 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Pyłek i owady. Larwy drapieżne, polują na owady wpadające do ich norek-pułapek usytuowanych w luźnym piasku
  7. Podobne. Inne mrówkolwy mają skromniej plamkowane skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply